รับจัดอาหารทำบุญเลี้ยงพระ

465

“นานาแคทเทอริ่ง” รับจัดอาหารงานทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท ทำบุญวันเกิด เลี้ยงพระเพล พร้อมอุปกรณ์ ขันโตก พาข้าว อุปกรณ์รับประทานอาหาร

อาหารทำบุญเลี้ยงพระ

อาหารทำบุญเลี้ยงพระ ขันโตก ชุดละ 500บาท

– อาหารคาว 4 เมนู + ข้าวสวยหอมมะลิ
– ของหวาน
– ผลไม้สดตามฤดูกาล
– น้ำส้มคั้นสด100% ขนาด250มล.
– น้ำดื่มบรรจุขวด 600มล.
  • รวมภาชนะสำหรับทานอาหาร จาน ถ้วย ช้อนส้อม
  • บริการด้วยอาหารแบบอุ่นร้อนในถาดสแตนเลส
  • ค่าเดินทางคิด 20บาทต่อกิโลเมตร ระยะทางตาม GPS (อ.เมืองอุบลฯ อ.วารินฯ ไม่คิดค่าเดินทาง)

โทรศัพท์ 088-595-6462

อาหารทำบุญเลี้ยงพระ
อาหารทำบุญเลี้ยงพระ

การทำบุญเลี้ยงพระตามปกติที่ทำกันแต่เดิม คือ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในสถานที่ที่ประกอบพิธีในตอนเย็น โดยทั่วไปเรียกกันว่า “สวดมนต์เย็น” รุ่งขึ้นวันถัดมา ในเวลาเช้า (บางกรณี เวลาเพล)  ก็จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเย็นวานนั้นเรียกกันว่า  “เลี้ยงพระเช้า” (เลี้ยงพระเพล) หรือฉันเช้า (ฉันเพล) และในคราวเดียวกันก็มีการตักบาตรด้วย   บางคนมีเวลาน้อย ย่นเวลามาทำพร้อมกัน ในวันเดียว ในตอนเช้าหรือตอนเพลตามความสะดวก โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มาเจริญพระพุทธ มนต์ก่อน จบแล้วถวายภัตตาหารให้เสร็จสิ้นในเวลา เดียวกัน อย่างนี้เรียกว่า “ทำบุญเลี้ยงพระ”

การทำบุญเลี้ยงพระนี้  นิยมทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลทั่วไป ที่เรียกว่า ทำบุญ งานมงคล นั้น ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระดังกล่าว เพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจ โดยปรารภ เหตุที่ดีเป็นมูล  เกี่ยวกับฉลองความสำเร็จในชีวิต เช่น ฉลองพระบวชใหม่ เป็นต้น หรือเกี่ยวกับ การริเริ่มชีวิตใหม่เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ตามปรารถนาด้วยดี ตลอดไป เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญแต่งงาน หรือเรียกว่ามงคลสมรส เป็นต้น

ส่วนที่เรียกว่า ทำบุญงานอวมงคล ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขโดยปรารภเหตุไม่สู้ดี เนื่องจากมีการตาย ขึ้นในวงญาติ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวจัดการทำบุญขึ้น เพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ เกื้อกูล และความสุขแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นมิ่งขวัญกลาย ๆ แก่ผู้ที่ยังอยู่ งานทำบุญ โดยปรารภเหตุนี้ เรียกว่า ทำบุญงานอวมงคล

สอบถาม โทร. 088-595-6462

รับจัดบุฟเฟต์นอกสถานที่